Home » Mindfulness voor gezin

Mindfulness voor het gezin-ouder/kind

 

Alle combinaties van deelnemers uit een gezin zijn mogelijk. 

 

Doordat u gezamenlijk deze training volgt ervaart u hetzelfde als uw kind(eren). Voordeel hiervan is dat u uw kind meer kunt ondersteunen en motiveren. Uiteraard hebben de oefeningen ook effect op u als ouder(s).

Ik heb gemerkt dat het belangrijk is dat de ouders er bij betrokken zijn om de kinderen te begeleiden en te stimuleren. Het is ook fijn om dit gezamenlijk te doen. Je kunt elkaar weer wat beter leren kennen en het zorgt voor een verbondenheid.

Uw rol tijdens de training is een andere dan normaal gesproken. U heeft geen opvoedende rol en kunt dus gewoon meedoen, zonder in te hoeven grijpen.

Het is belangrijk dat de kinderen leren dat ze zichzelf van binnenuit kunnen corrigeren.  

 

 

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunt u kijken voor het programma vermeld onder het kopje Mindfulness en dan de betreffende leeftijden.